Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Štúdium a prax      

2006 - súčastnosť asistent/odborný asistent Fakulta prírodných  vied UMB v Banskej Bystrici, Katedra chémie

2015 - 2016 postdoktorand v Laboratoire de recherche CEISAM, Université de Nantes

2006 - 2011
Doktorandské štúdium  na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK, odbor: teoretická a počítačová chémia                 

2001 – 2006   Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica (matematika - chémia)

Pedagogická činnosť (predmetová profilácia)

Laboratórna technika,  Experimentálna anorganická chémia, Molekulové modelovanie, Toxikológia

Vedecko-výskumná činnosť (oblasti výskumu)

Aplikácia metód počítačovej chémie: komplexy s prenosom náboja, ab initio výpočty elektrických vlastností molekúl, problematika výpočtov excitovaných stavov

 

Zoznam publikácii (ResearchGate)

Zoznam riešených projektov


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela