print

Doktorandské štúdium (2015)

 študijný plán  Odporúčaný študijný plán (formát PDF)

 informačné listy  Informačné listy o predmetoch (formát PDF)

 

 

Študijný odbor: 1.1.10. Odborová didaktika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Didaktika geografie

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Pavel Michal, CSc.

Katedra geografie a geológie 3 / 4 roky
študijný plán informačné listy

 

Študijný odbor: 4.1.13 Teória vyučovania fyziky

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Teória vyučovania fyziky prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.
doc. Dr. rer. nat. Boris Tomášik
doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.
Katedra fyziky 3 / 4 roky
študijný plán informačné listy

 

Študijný odbor: 4.3.5. Synekológia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Evolúcia ekosystémov a ich ochrana prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
doc. Ing. Peter Urban, PhD.
doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc.
Katedra biológie a ekológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán informačné listy

 

Študijný odbor: 4.1.28 Geochémia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Geochémia prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
Katedra geografie a geológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán informačné listy

 

Študijný odbor: 4.3.3 Environmentálny manažment

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Sanácia environmentálnych záťaží  prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
doc. Ing. Marek Drímal, PhD.
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.
Katedra životného prostredia 3 / 4 roky
študijný plán informačné listy

      

Študijný odbor: 9.1.4. Matematická analýza

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Matematická analýza prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
doc. RNDr. Roman Hric, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD.
Katedra matematiky 4 roky /
5 rokov
študijný plán informačné listy

 

Študijný odbor: 9.1.8. Teória vyučovania matematiky

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Teória vyučovania matematiky prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Katedra matematiky 3 / 4 roky
študijný plán informačné listy

 

Študijný odbor: 9.1.11. Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Katedra matematiky 4 roky /
5 rokov
študijný plán informačné listy

 

 

=