print

Doktorandské štúdium

  študijný plán Odporúčaný študijný plán (formát DOC alebo DOCX)

 

Študijný odbor: 1.1.10. Odborová didaktika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Didaktika technických odborných predmetov

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Katedra techniky a technológií 3 roky /
5 rokov
študijný plán 

 

Študijný odbor: 4.3.5. Synekológia

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Evolúcia ekosystémov a ich ochrana prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
doc. Ing. Peter Urban, PhD.
doc. PaedDr. Valerián Franc, CSc.
Katedra biológie a ekológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán 

 

Študijný odbor: 9.1.4. Matematická analýza

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Matematická analýza
(študeti prijatí v ak. roku 2012/13)
prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Katedra matematiky 4 roky /
5 rokov
študijný plán 

Matematická analýza
(študeti prijatí v ak. roku 2013/14)

prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.
doc. RNDr. Peter Maličký, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Katedra matematiky 4 roky /
5 rokov
študijný plán 

 

Študijný odbor: 9.1.8. Teória vyučovania matematiky

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Teória vyučovania matematiky prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.
doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.
doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc.
Katedra matematiky 3 roky /
5 rokov
študijný plán 

 

Študijný odbor: 9.1.11. Pravdepodobnosť a matematická štatistika

Študijný program Garant Garantujúce pracovisko Dĺžka št.  
Pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
doc. Mgr. Marian Grendár, PhD..
Katedra matematiky 3 roky /
5 rokov
študijný plán 
=