print

Študijní poradcovia (PhD. stupeň)

Didaktika geografie

Mgr. Richard Pouš,PhD. |
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Kancelária:309 
Telefónne číslo:048 446 7309

Geochémia

Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Kancelária:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 09:00 - 12:00

Sanácia environmentálnych záťaží

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. |
Meno:RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Jana.Jadudova@umb.sk
Kancelária:109 
Telefónne číslo:048 446 5809

Evolúcia ekosystémov a ich ochrana

Ing. Juraj Švajda, PhD. |
Meno:Ing. Juraj Švajda, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Juraj.Svajda@umb.sk
Kancelária:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Štvrtok: 10:00 - 12:00

Teória vyučovania fyziky

Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. |
Meno:Raganová Janka, doc., RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Janka.Raganova@umb.sk
Kancelária:201 
Telefónne číslo:048 446 7201
 

Matematická analýza
Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Teória vyučovania matematiky

RNDr. Katarína Sebínová,  PhD. |
Meno:RNDr. Katarína Sebínová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, správca katedrovej webovej stránky 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:katarina.sebinova@umb.sk
Kancelária:223 
Telefónne číslo:048 446 7223
Štvrtok: 09:30 - 11:00

Didaktika technických odborných predmetov - externá forma

Ing. Martin Kučerka, PhD. |
Meno:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Kucerka@umb.sk
Kancelária:219 
Telefónne číslo:048 446 7219
Utorok: 09:00 - 11:30
 

 

=