print

Témy dizertačných prác

Vypisujeme DODATOČNÉ PRIJÍMACIE KONANIE pre študijný program v doktorandskom stupni štúdia v dennej forme SANÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍPrihlášky  prijímame do 27. septembra 2018prijímacie konanie prebehne 28. septembra 2018.

Téma, na ktorú je možné sa prihlásiť je uvedená nižšie.

=