print

Organizácia ZS AR 2020/2021

Začiatok akademického roka 2020/2021

  • Začiatok akademického roka 2020/2021 sa posúva na 28. 9. 2020. Zimný semester sa ukonči v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2020/2021.
  • Promócie v termíne 8. 10. 2020 sú vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súlade s nariadeniami Krízového štábu UMB ZRUŠENÉ.

 

 

 

=