Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Harmonogram štúdia

POZOR!!!

V Harmonograme štúdia pre AR 2020/2021 nastala zmena začiatku zimného semestra. Všetky zmeny sú zvýraznené červenou.

Promócie v termíne 8. 10. 2020 sú ZRUŠENÉ vzhľadom na aktuálnu situáciu.

  1. _harmonogram_FPV_20_21.pdfHarmonogram štúdia pre AR 2020/2021 - UPRAVENÝ (251 KB)

    Harmonogram bol upravený v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou. Zmeny sa týkajú začiatku semestra a zrušenia promócií.

  2. _harmonogram_FPV_19_20_uprava_23032020_COVID-19_3verzia.pdfHarmonogram štúdia pre AR 2019/2020 - UPRAVENÝ (250 KB)

    Harmonogram bol upravený v dôsledky epidemiologickej situácie na Slovensku. Všetky aktuálne zmeny sú vyznačené červenou.

  3. _harmonogram_FPV_18_19.pdfHarmonogram štúdia pre AR 2018/2019 (251 KB)
  4. _harmonogram_FPV_17_18_upraveny.pdfHarmonogram štúdia pre AR 2017/2018 (246 KB)
  5. harmonogram_FPV_16_17.pdfHarmonogram štúdia pre AR 2016/2017 (270 KB)
  6. harmonogram_FPV_15_16_final.pdfHarmonogram štúdia pre AR 2015/2016 (234 KB)

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela