Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

POZOR!!!! Zmena študentských mailových adries

Milé študenti, milí študenti,

aby sme zlepšili možnosti využitia služieb Office 365 v súčasnom režime výučby (umožniť plnohodnotne využívať možnosti online výučby), pristúpili sme k nasledovnej zmene:

Každý študent má odteraz pridelené nové konto a mailovú adresu, ktorú bude od dnešného dňa využívať na komunikáciu a prihlasovanie sa do služieb Office 365. 

Odteraz budú študentské mailové adresy v tvare: meno.priezvisko@student.umb.sk

Teda v názve domény sa mení slovo studenti na student.

Vaše staré mailové adresy ostávajú aj naďalej funkčné, budú prijímať správy a preposielať ich do nových schránok.

Pokiaľ ste už súčasťou vytvorených tímov (v programe MS Teams) pre realizáciu online prednášok z vybraných predmetov, aby ste mohli v rámci týchto tímov fungovať, budete sa už musieť prihlasovať svojím novým kontom (už nebudete ako hostia ale riadni členovia). 

Viac informácií nájdete na stránke: https://lms.umb.sk/mod/page/view.php?id=94436&forceview=1

V prípade problémov alebo nejasností kontaktujte UAKOM mailom na adresu helpdesk@umb.sk.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela