print

Denné štúdium - LETNÝ SEMESTER 2017/2018

Rozvrh pre študijné programy v dennej forme štúdia v obidvoch stupňoch je zverejnený, pričom výučbová časť semestra začala 5. 2. 2018 v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2017/2018.

» LINK « 

=