print

Denné štúdium - LETNÝ SEMESTER 2018/2019

Rozvrh pre študijné programy v dennej forme štúdia nájdete po kliknutí na príslušný link. Harmonogram blokovej výučby pre učiteľské študijné programy nájdete v prílohe, v spodnej časti stránky.

Výučbová časť letného semestra začína 4. 2. 2019 v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2018/2019.

Link na rozvrh: https://www.pdf.umb.sk/~rozvrh/Rozvrhy/2018-2019_LS/rozvrh.htm

=