print

Denné štúdium - ZIMNÝ SEMESTER 2018/2019

Rozvrh pre študijné programy v dennej forme štúdia v obidvoch stupňoch bude zverejnený v dohľadnej dobe. Výučbová časť zimného semestra začína 17. 9. 2018 v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2018/2019.

Link na rozvrh: rozvrh na ZS 2018/2019 pre študijné programy v dennej forme štúdia

=