print

Denné štúdium - ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

Výučbová časť zimného semestra AR 2020/2021 začína 21. 2. 2020 v súlade s harmonogramom štúdia pre AR 2020/2021. 

Rozvrh na zimný semester 2020/2021 nájdete priamo v AISe najneskôr týždeň pred začiatkom semestra.  

 

 

=