Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Štátne skúšky

Bližšie informácie o realizácii štátnych skúšok na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela