Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Štátne skúšky

Bližšie informácie o realizácii štátnych skúšok na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v AR 2019/2020 nájdete :: TU ::


Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela