print

Študijní poradcovia (Bc. a Mgr. stupeň)

Učiteľstvo akademických predmetov

Učiteľstvo biológie (Bc. / Mgr.)

Mgr. Radovan Malina, PhD. |
Meno:Mgr. Radovan Malina, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo biológie 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Radovan.Malina@umb.sk
Kancelária:104 
Telefónne číslo:048 446 7104
Streda: 09:30 - 10:40

Učiteľstvo fyziky (Bc. / Mgr.)

Raganová Janka, doc., RNDr., PhD. |
Meno:Raganová Janka, doc., RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Janka.Raganova@umb.sk
Kancelária:201 
Telefónne číslo:048 446 7201

Učiteľstvo geografie (Bc. / Mgr.)

Mgr. Richard Pouš,PhD. |
Meno:Mgr. Richard Pouš,PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Richard.Pous@umb.sk
Kancelária:309 
Telefónne číslo:048 446 7309

Učiteľstvo chémie (Bc. / Mgr.)

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre učiteľstvo chémie 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Marek.Skorsepa@umb.sk
Kancelária:F349 
Telefónne číslo:048 446 7349, 7435
Piatok: 09:00 - 10:00

Učiteľstvo informatiky (Bc. / Mgr.)

Jacková Jana, Ing., PhD. |
Meno:Jacková Jana, Ing., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre učiteľstvo informatiky, Koordinátor pedag.praxe pre učiteľstvo informatiky 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Jana.Jackova@umb.sk
Kancelária:128 
Telefónne číslo:048 446 7128
Streda: 11:00 - 19:00

Učiteľstvo matematiky (Bc. / Mgr.)

RNDr. Gabriela Monoszová, CSc. |
Meno:RNDr. Gabriela Monoszová, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, čiastočný úväzok 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Gabriela.Monoszova@umb.sk
Kancelária:226C 
Telefónne číslo:048 446 7260
Utorok: 12:00 - 13:30

Učiteľstvo technickej výchovy (Bc. / Mgr.) 
Učiteľstvo techniky (Bc. / Mgr.) 
Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.) - denné pre všetky roky štúdia a externé pre 2. a 3. rok štúdia

Ing. Martin Kučerka, PhD. |
Meno:Ing. Martin Kučerka, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre denné a externé štúdium 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Martin.Kucerka@umb.sk
Kancelária:219 
Telefónne číslo:048 446 7219
Utorok: 09:00 - 11:30

Učiteľstvo praktickej prípravy (Bc.) - externé pre 1. rok štúdia
Učiteľstvo technických odborných predmetov (Mgr.) - externé pre 1. rok štúdia

PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD. |
Meno:PaedDr. Ľubomír Žáčok, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný koordinátor pre externé štúdium 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Lubomir.Zacok@umb.sk
Kancelária:222 
Telefónne číslo:048 446 7222
Štvrtok: 08:45 - 10:45

 

Neučiteľské študijné programy

Environmentálna chémia (Bc. / Mgr.)
Forenzná a kriminalistická chémia (Bc.)

Mgr. Barbora Tirčová, PhD. |
Meno:Mgr. Barbora Tirčová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre Forenznú a kriminalistickú chémiu, Katedrový koordinátor v rámci programu Erasmus+ 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:barbora.tircova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7353
Štvrtok: 13:00 - 15:00, Piatok: 11:00 - 13:00

Aplikovaná geológia (Bc. / Mgr.)

Mgr. Viera Šimonová, PhD. |
Meno:Mgr. Viera Šimonová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Viera.Simonova@umb.sk
Kancelária:Gaudeámus 
Telefónne číslo:048 446 7246
Pondelok: 13:00 - 16:00, Štvrtok: 09:00 - 12:00

Geografia (Bc.)
Geografia a krajinná ekológia (Bc.)
Geografia a rozvoj regiónov (Mgr.)

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. |
Meno:PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, študijná poradkyňa 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Bohuslava.Gregorova@umb.sk
Kancelária:F300 
Telefónne číslo:048 446 7300
Streda: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Environmentalistika (Bc.)
Environmentálne manažérstvo (Bc. / Mgr.)

RNDr. Jana Jaďuďová, PhD. |
Meno:RNDr. Jana Jaďuďová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Jana.Jadudova@umb.sk
Kancelária:109 
Telefónne číslo:048 446 5809

Systémová ekológia (Bc. / Mgr.)
Ekológia a ochrana ekosystémov (Bc. / Mgr.)

Ing. Juraj Švajda, PhD. |
Meno:Ing. Juraj Švajda, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Juraj.Svajda@umb.sk
Kancelária:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Štvrtok: 10:00 - 12:00

Matematika (Bc.)
Matematická štatistika a finančná matematika (Mgr.)
Poistná, finančná a štatistická matematika (Mgr.)

 RNDr. Matúš Dirbák, PhD. |
Meno: RNDr. Matúš Dirbák, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Matus.Dirbak@umb.sk
Kancelária:226b 
Telefónne číslo:048 446 7226

Aplikovaná informatika (Bc.)

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. |
Meno:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI Bc. 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Kancelária: 132 
Telefónne číslo:048 446 7132, 7124
Utorok: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Aplikovaná informatika (Mgr.)

Michalíková Alžbeta, RNDr., PhD. |
Meno:Michalíková Alžbeta, RNDr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Študijný poradca pre AI Mgr. 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Alzbeta.Michalikova@umb.sk
Kancelária:F 129 
Telefónne číslo:048 446 7129
Štvrtok: 10:30 - 12:00

=