print

Študijný poriadok

Nakoľko v súčasnosti fungujú paralelne vedľa seba študijné programy (ďalej ŠP), (1) ktoré boli akreditované pred 12. 11. 2015 , označované ako "doznievajúce", (2) a tzv. "nové" študijné programy akreditované po 12.11.2015. Pre doznievajúce ŠP platí "Študijný poriadok FPV UMB" s dodatkom č. 1 z roku 2010 a pre nové ŠP platí "Študijný poriadok FPV UMB" z roku 2017

----------------------------------------

Doznievajúce ŠP

- DENNÁ forma - pre bakalársky stupeň nadštandard (druhým rokom),

- EXTERNÁ forma - pre bakalársky stupeň v nadštandard, pre magisterský stupeň nadštandard (druhým rokom).

Nové ŠP

- DENNÁ forma - pre bakalársky stupeň v  1. až 3. roku štúdia a nadštandard (prvým aj druhým rokom), pre magisterský stupeň 1. a 2. rok štúdia nadštandard (prvým rokom),

- EXTERNÁ forma - pre bakalársky stupeň v  1., 2. a 3. roku štúdia, pre magisterský stupeň v 1., 2. a 3. roku štúdia.

----------------------------------------

  1. _ACTUAL_Študijný_poriadok_FPV_2017.pdfŠtudijný poriadok FPV UMB ("nové" študijné programy) z roku 2017 (609 KB)

    pre študentov študijných programov akreditovaných podľa pravidiel platných po 1.1.2013

  2. stud_poriadok_11_12.pdfŠtudijný poriadok FPV UMB ("doznievajúce" študijné programy) z roku 2010 (211 KB)

    pre študentov študijných programov akreditovaných podľa pravidiel platných do 31.12.2012

  3. Dodatok_c_1_Študijnému_poriadku_2010_FPV_final.pdfDodatok č. 1 k Študijnému programu FPV UMB z roku 2010 (285 KB)
=