Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Záverečné práce

Pri tvorbe záverečnej práce je potrebné postupovať v zmysle platnej smernice, ktorá okrem iného obsahuje aj vzory titulných strán, citovanej literatúry a ostatné formálne náležitosti.

POZOR! Od 1. februára 2016 je v platnosti dodatok k smernici, ktorý upravuje podobu titulných strán v záverečených prácach. Ja potrebné na to mysliť pri tvorbe práce.

Pre uľahčenie administrácie záverečnej práce v systéme AIS2 slúži príslušný manuál.

Bližšie informácie k odovzdávaniu záverečných právv v AR 2019/2020 nájdete :: TU ::