print

Doktorandské štúdium

Termín na odoslanie prihlášky sa predlžuje do 30. 4. 2020. 

V nasledujúcom akademickom roku otvárame doktorandské štúdium v nižšie uvedených študijných programoch. V rámci doktorandského štúdia získate možnosť hlbšie študovať zvolenú problematiku v danom študijnom odbore, získate veľa praktických skúseností pri realizáciií rôznych výskumných aktivít, veľa skúseností pri absolvovaní odborných konferencií, seminárov, wokshopov ... 

Ak Vás niektorý študijný program zaujal, radi odpovedia na Vaše otázky týkajúce sa obsahu štúdia na príslušnej katedre. Ak Vás zaujíma priebeh doktorandského štúdia, kontaktujte Oddelenie pre pedagogickú činnosť.

Študijný odbor: 7. Ekologické a environmentálne vedy

Študijný program Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Evolúcia ekosystémov a ich ochrana Katedra biológie a ekológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán
Sanácia environmentálnych záťaží  Katedra životného prostredia 3 / 4 roky
študijný plán

 Študijný odbor: 13. Fyzika

Študijný program Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Teória vyučovania fyziky Katedra fyziky 3 / 4 roky
študijný plán

Študijný odbor: 22. Matematika

Študijný program Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Matematická analýza Katedra matematiky 4 roky /
5 rokov
študijný plán

Študijný odbor: 42. Vedy o Zemi

Študijný program Garantujúce pracovisko

Dĺžka štúdia

(D / E forma)

 
Geochémia Katedra geografie a geológie 4 roky /
5 rokov
študijný plán

 

=