Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Tézy na rigorózne skúšky

V tejto časti nájdete tézy pre rigorózne konanie, resp. predmety rigoróznej skúšky platné pre jednotlivé študijné programy ako aj témy rigoróznych práce pre AR 2017/2018. 

KATEDRA FYZIKY

študijný program: učiteľstvo fyziky (v kombinácii)

  • predmety rigoróznej skúšky » tu «
  • témy rigoróznych prác pre AR 2017/2018 » tu « 

 

KATEDRA GEOGRAFIE A GEOLÓGIE

študijný program: učiteľstvo geografie (v kombinácii)

  • predmety rigoróznej skúšky » tu «
  • témy rigoróznych prác pre AR 2017/2018 » tu «

študijný program: geografia a rozvoj regiónov

  • predmety rigoróznej skúšky » tu «
  • témy rigoróznych prác pre AR 2017/2018 » tu «

študijný program: geológia

  • predmety rigoróznej skúšky » tu «
  • témy rigoróznych prác pre AR 2017/2018 » tu «

 

KATEDRA INFORMATIKY

študijný program: učiteľstvo informatiky (v kombinácii)

  • tézy na rigoróznej skúšky » tu «

študijný program: aplikovaná informatika

  • tézy na rigoróznej skúšky » tu «

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela