print

Mgr. Veronika Glovňová

Kontakt

 • Pracovisko:Katedra matematiky
 • Funkcia:Doktorandka
 • Zaradenie:

KontaktMiestnosť: 240
Telefón: 048 446 7240

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

Email: veronika.brisova2@umb.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Kvalifikačný rast:

 • Mgr., FPV UMB Banská Bystrica, 2016
 • interný doktorand: FPV UMB, 2016 - 2020 (prerušené štúdium AR 2017/2018)
  • študijný odbor: Teória vyučovania matematiky
  • školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
  • téma dizertačnej práce: Chyba vo vyučovaní matematiky

Vyučované predmety:

 • Záujmová matematika
 • Postupnosti a funkcie - cvičenia
 • Teória vyučovania matematiky a riešenie úloh 2 - semináre
Miestnosť:
240
Telefón:
048 446 7240