Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia

Číslo projektu:KEGA 002UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Martina Škodová, PhD.

Interaktívna mykologická zbierka - herbár, genobanka kultúr a izolátov DNA vytvorená formou elektronického praktika

Číslo projektu:KEGA 025UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Rozširovanie kompetencií v práci s ekosystémom vysokovýkonného počítania

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

Viacúrovňové teoretické štúdium fluorescencie biologicky významných molekulových komplexov

Číslo projektu:VEGA 1/0737/17 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:RNDr. Šimon Budzák, PhD.

Vzdelávacie centrum integrovanej bezpečnosti

Číslo projektu:KEGA 030UMB-4/2017 Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.

Properties of strongly interacting matter: fluctuations and rare species

Číslo projektu:DAAD Doba riešenia projektu:1. Január 2017 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Theory of hot matter and relativistic heavy-ion collisions (THOR)

Číslo projektu:COST Action CA15213 Doba riešenia projektu:17. Október 2016 - 16. Október 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch

Číslo projektu:APVV-15-0292 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.

Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou

Číslo projektu:APVV-15-0105 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, východných Álp a severného Turecka, korelácia P-T-X-t parametrov

Číslo projektu:APVV-15-0050 Doba riešenia projektu:1. Júl 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.

Topologické a algebraické aspekty minimálnych dynamických systémov

Číslo projektu:APVV-15-0439 Doba riešenia projektu:1. Jún 2016 - 30. Jún 2020
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc.

Teória a popularizácia s CERNom II. (TEPOC II.)

Číslo projektu:TEPOC II Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2020
Vedúci projektu FPV:doc. Dr. Boris Tomášik

Prirodzené duality: piggyback konštrukcie, bohrovské kompaktifikácie a prezentácie zväzovo-usporiadaných algebier

Číslo projektu:VEGA 1/0337/16 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2019
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

CAD pre Krajinné inžinierstvo

Číslo projektu:KEGA 007SPU-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:RNDr. Karol Weis, PhD.

Homo Chemicus - klub mladých chemikov

Číslo projektu:KEGA 034UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.

Koherentné konfigurácie, algebraické a kombinatorické štruktúry a ich aplikácie v algebraickej teórii grafov

Číslo projektu:VEGA 1/0988/16 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. Klin Mikhail

Multimediálna učebnica zo základov štruktúrnej geológie

Číslo projektu:KEGA 055UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:Mgr. Viera Šimonová, PhD.

Rozvoj poznávacích operácií žiakov prostredníctvom experimentálnych aktivít vo výučbe školskej fyziky a ďalších prírodovedných predmetov

Číslo projektu:KEGA 049UMB-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2018
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov

Číslo projektu:APVV SK-CN-2015-0004 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Molekulové vlastnosti excitovaných stavov a solvatochromizmus: premostenie experimentu a teórie

Číslo projektu:APVV-SK-FR-2015-0003 Doba riešenia projektu:1. Január 2016 - 31. December 2017
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD.