Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Grafové algoritmy a ich aplikácie

Číslo projektu:VEGA 1/0150/14 Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Turistická návštevnosť ako faktor ovplyvňujúci diverzitu organizmov v chránenom území

Číslo projektu:VEGA 1/0411/14 Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:Ing. et MSc. Juraj Švajda, PhD.

Zbierka úloh z chémie pre gymnáziá

Číslo projektu:KEGA 029UMB-4/2014 Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Teória a popularizácia s CERNom I. (TEPOC I.)

Číslo projektu:TEPOC Doba riešenia projektu:1. Január 2014 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Analýza, modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb

Číslo projektu:APVV-0098-12 Doba riešenia projektu:1. Október 2013 - 30. September 2017
Vedúci projektu FPV:Ing. Radoslava Kanianska, CSc.

Automatizované spracovávanie trasologických objektov

Číslo projektu:APVV-0219-12 Doba riešenia projektu:1. Október 2013 - 30. September 2017
Vedúci projektu FPV:Mgr. Michal Vagač, PhD.

Multimediálna a interaktívna elektronická učebnica zo štruktúrnej botaniky a mykológie a jej využitie vo výučbe.

Číslo projektu:KEGA 022UMB-4/2013 Doba riešenia projektu:1. September 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Svetlana Gáperová, PhD.

Chain Reaction: A sustainable Approach to Inquiry Based Science Education

Číslo projektu:321278 Doba riešenia projektu:1. Jún 2013 - 31. Máj 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Výzva: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1

Horizont of Physics Education (HOPE)

Číslo projektu:540130-LLP-FR-Erasmus-ENW Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Janka Raganová, PhD.

Erasmus Academic Network

Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie

Číslo projektu:VEGA 2/0099/13 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2016
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD.

Efektivita blended learningu v príprave budúcich učiteľov matematiky

Číslo projektu:KEGA 008UMB-4/2013 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Pavol Hanzel, CSc.

Metodika implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v príprave učiteľov techniky, fyziky a matematiky ....

Číslo projektu:KEGA 015PU-4/2015 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Objavujeme svet častíc

Číslo projektu:KEGA 022ŽU-4/2013 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Prirodzené duality a kanonické rozšírenia algebier

Číslo projektu:VEGA 1/0212/13 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:doc. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Grupy symetrií máp

Číslo projektu:APVV-SK-CN-0009-12 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Mapy s vysokým stupňom symetrie a diskrétne akcie grúp na plochách

Číslo projektu:APVV-SK-PT-0004-12 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.

Phytotechnology with Biomass Production for Cleaning Up Former Military Sites

Číslo projektu:NUKR.SFP 984687 Doba riešenia projektu:1. Január 2013 - 31. December 2014
Vedúci projektu FPV:prof. Valentina Pidlisnyuk, DrSc.

Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?

Číslo projektu:APVV-0059-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Dynamika doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch

Číslo projektu:APVV-0027-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.

Funkcionálne priestory, bornológie, hyperpriestory a topologické štruktúry

Číslo projektu:APVV-0269-11 Doba riešenia projektu:1. Júl 2012 - 31. December 2015
Vedúci projektu FPV:Mgr. Juraj Holos