print

Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách
Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov

Postupnosti a nekonečné rady pre učiteľov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Čunderlíková Katarína, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0273-5

Publikácia obsahuje poznatky o postupnosti, jej limite a o nekonečných radoch. Jej súčasťou sú cvičenia so vzorovo vyriešenými príkladmi a úlohy na samostatné riešenie.

Povrchové relikty po ťažbe nerastných surovín vo Zvolenskej kotline II.

Povrchové relikty po ťažbe nerastných surovín vo Zvolenskej kotline II. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2009ISBN:978-80-8083-925-3

-

Priemyselné toxické látky

Priemyselné toxické látky (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017ISBN:978-80-557-1263-5Stiahnuť publikáciu:

Vysokoškolské skriptá poskytujú základné údaje o problematike priemyselných toxických látok z hľadiska ich fyzikálnych, chemických a toxikologických vlastností. Podrobne sú rozpracované tie priemyselné toxických látok, ktoré sa ...

Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae

Príručka na určovanie lariev pakomárov (Diptera:Chironomidae) Slovenska, Časť 2. Tanypodinae (Iné)

Autor/Kolektív:Peter Bitušík, Ladislav Hamerlík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0799-0

Publikácia nadväzuje na 1.diel vydaný v roku 2000 a je zameraná na praktickú determináciu lariev pakomárov podčeľade Tanypodinae, Text je doplnený ilustráciami, resp. mikrofotografiami dôležitých diagnostických znakov a údajmi o ...

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1399-1

Publikácia je určená pre odborníkov, ktorí sa venujú experimentálnemu aj aplikovanému výskumu v oblasti produkčnej ekológie a funkcií trávnych ekosystémov. Môže poslúžiť aj ako študijný materiál pre študentov všetkých ...

Regionálna geografia Európy

Regionálna geografia Európy (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Alfonz Gajdoš a kol.
Vydavateľstvo:VEDA, Vydavateľstvo SAV
Rok vydania:2013ISBN:978-80-224-1304-6

Vysokoškolská učebnica regionálnej geografie Európy poskytuje študentom všetkých odborov geografie a príbuzných vedných odborov relevantné informácie, týkajúce sa každého administratívneho útvaru v rámci jednotlivých oblastí ...

Regionálna geografia Kanady

Regionálna geografia Kanady (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Slobodníková Oľga, RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0152-3

Vysokoškolská učebnica sa zameriava na geografické, historické, politické, ekonomické, kultúrne a spoločenské fakty o Kanade.

Rudné suroviny Slovenska

Rudné suroviny Slovenska (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Štefan Ferenc
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0445-6

Cieľom skrípt je oboznámiť študentov s najznámejšími ložiskami rudných surovín na Slovensku a priblížiť ich stavbu a vznik.

Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska.

Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska. (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Inštitút výskumu krajiny a regiónov FPV UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0110-3

-

Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov

Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ivan Vološčuk
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0683-2
Kúpiť teraz za 7,20 €

Monografia prináša syntetický prehľad o zásadách, teórii a manažmente ekosystémových služieb. Opiera sa o chápanie ekosystémových služieb v zmysle materiálu OSN - Miléniové hodnotenie ekosystémových služieb, analyzuje najnovšie ...

Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok

Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1114-0Stiahnuť publikáciu:

Vysokoškolské skriptá objasňujú teoretické možnosti a východiská určovania a identifikácie otravných a priemyselných škodlivých látok a prístupy k možnej analýze týchto látok súčasnými prostriedkami, ktoré sú prístupné ...

Teória chemickej väzby

Teória chemickej väzby (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Miroslav Medveď, Marek Skoršepa, Šimon Budzák
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0641-2

Teória chemickej väzby vychádzajúca z aplikácie princípov kvantovej mechaniky na molekulové systémy predstavuje dôležitú oblasť modernej chémie. V širšom zmysle nám táto disciplína umožňuje pochopiť a vysvetliť procesy na ...

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín

Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Ján Kurucz
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0856-0

Vysokoškolské skriptá sú venované problematike zhodnotenia toxikologických účinkov chemických prvkov a ich zlúčenín v širokej škále anorganickej i organickej chémie. V skriptách sú objasnené základné súvislosti spojené s ...

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Ľubomír Žáčok
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014ISBN:978-80-557-0775-4

Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších koncepcií vyučovania.

TRI SCHÔDZKY S MARÍNOU

TRI SCHÔDZKY S MARÍNOU (Iné)

Autor/Kolektív:Slavomíra Očenášová-Štrbová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1729-6
Kúpiť teraz za 6,00 €

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča vydala UMB v Banskej Bystrici voľnostránkovú publikáciu s esejou Milana Rúfusa a ilustráciami Igora Rumanského.

Týždeň vedy.

Týždeň vedy. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-8083-439-5

-

Úvod do limitných prechodov

Úvod do limitných prechodov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Vladimír Janiš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1077-8Stiahnuť publikáciu:

Text je určený predovšetkým pre študentov prvého ročníka matematiky v učiteľskom aj neučiteľskom štúdiu. Cieľom je oboznámiť čitateľa so základnými pojmami potrebnými v štúdiu matematickej analýzy.

Úvod do systémovej ekológie I

Úvod do systémovej ekológie I (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Peter Sabo, Peter Urban, Radovan Malina, Juraj Švajda, Ingrid Turisová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1735-7Stiahnuť publikáciu:

Úvod do problematiky systémovej ekológie (diel I) ja zasadený do kontextu súčasnej globálnej krízy, keďže k jej hybným silám patrí aj nedostatočné vnímanie a rešpektovanie vysokej zložitosti organizmov, ekologických a ...

Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu

Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Peter Urban
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0864-5

Vysokoškolské skriptá Vybrané kapitoly z ekologického monitoringu predstavujú len stručný výber z aktuálnej, širokej, rýchlo sa rozvíjajúcej i zaujímavej problematiky ekologického monitoringu a s ňou súvisiacich tém. Nejde o ...

Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení

Vybrané kapitoly zo strojov a zariadení (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Martin Kučerka
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0619-1
Kúpiť teraz za 4,20 €

Predložené vysokoškolské skriptá majú čitateľa oboznámiť s najčastejšie používanými mechanizmami, ktoré sú nevyhnutné pri konštruovaní jednotlivých strojov a zariadení, energetickými strojmi a zariadeniami a vybranými strojmi ...