print

Publikácie

Predaj publikácií Fakulty prírodných vied UMB zabezpečuje

Predajňa Vydavateľstva UMB - Belianum
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica

Prehľad publikácií na predaj (PDF)

Knižný e-shop Vydavateľstva UMB - Belianum (www.publikacie.umb.sk)

Vyhľadávanie v publikáciách
Vydra riečna na Slovensku

Vydra riečna na Slovensku (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Peter Urban a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0284-1

Cieľom monografie je zhrnúť výsledky výskumu rozšírenia a biológie vydry riečnej na Slovensku (vrátane modelového územia v povodniach Hrona a Turca), analyzovať aktuálne ohrozenia druhu a načrtnúť niektoré ciele a opatrenia ...

Vyučovanie matematiky z pohľadu súčasnej školskej reformy

Vyučovanie matematiky z pohľadu súčasnej školskej reformy (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Jaroslava Brincková
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0377-0

Prostredníctvom publikácie chceme prispieť k ľahšiemu pochopeniu princípov, ktorými sa riadi práca učiteľa matematiky v oblasti medzipredmetovej integrácie. Súčasne mapovať zmeny v ponuke učebných materiálov pre učiteľov v praxi, ...

Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko)

Význam ovocných sadov pre denné motýle v extenzívnej krajine pri Novej Bani (stredné Slovensko) (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Eva Štrbová, Ján Kulfan
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0625-2
Kúpiť teraz za 7,60 €

Monografia sumarizuje poznatky terénneho výskumu z okolia Novej Bane zameraného na problematiku biodiverzity denných motýlov na rôzne obhospodarovaných ovocných sadoch.

Základy biogeografie a ekológie

Základy biogeografie a ekológie (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Valerián Franc, Radovan Malina, Martina Škodová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2015ISBN:978-80-557-0891-1

Cieľom vysokoškolskej učebnice Základy biogeografie a ekológie je poskytnúť orientáciu v množstve rôznorodých, v publikovaných prácach roztratených poznatkov o rozšírení rastlín a živočíchov na Zemi, ako i v ekologických ...

Základy geografie mesta

Základy geografie mesta (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Richard Pouš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013ISBN:978-80-557-0626-9

Vysokoškolská učebnica z odboru urbánnej geografie charakterizuje mesto ako časť krajinnej sféry z priestorového a systémového uhla pohľadu. Obsahuje prehľad vývoja geografie mesta, bádateľských prístupov a odbornej literatúry. ...

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Fridrich Gregáň, Marek Skoršepa, Jela Nociarová, Šimon Budzák, Miroslav Melicherčík
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1691-6
Kúpiť teraz za 9,00 €

Cieľom týchto učebných textov je naučiť študentov ovládať základnú laboratórnu techniku, zostavovanie a používanie aparatúr, zvládnuť základné metódy delenia a čistenia organických zlúčenín a ich zmesí. ...

Základy mikrobiológie, protistológie a algológie

Základy mikrobiológie, protistológie a algológie (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Matej Vesteg a kolektív
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020ISBN:978-80-557-1708-1Stiahnuť publikáciu:

Tento učebný text vznikol ako študijný materiál k predmetu Mikrobiológia a k časti o siniciach (cyanobaktériách) a riasach z predmetu Systém cyanobaktérií, rias a húb. Oba tieto predmety sú vyučované v rámci rôznych študijných ...

Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov

Základy numerickej matematiky pre prírodovedcov (Vysokoškolské skriptá)

Autor/Kolektív:Iliaš Miroslav, doc. RNDr., PhD.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2010ISBN:978-80-557-0277-3

Cieľom publikácie je čo najviac priblížiť numerické metódy študentom prostredníctvom priložených riešených príkladov v modernom počítačovom prostredí.

Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus

Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Dominika Kosárová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018ISBN:978-80-557-1456-1Stiahnuť publikáciu:

Monografia vznikla na pozadí dvoch paralelne sa vyvíjajúcich bezpečnostných fenoménov. Na jednej strane je v globálnom bezpečnostnom prostredí čoraz intenzívnejšie vnímaná hrozba terorizmu, pričom v európskych podmienkach sa do ...