print

Didaktika odborného výcviku

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Milan Ďuriš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0778-5
Počet strán:166
=