print

Elektrotechnika

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Pavlovkin, Daniel Novák, Ivan Kubovský Milan Ďuriš
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2014
ISBN:978-80-557-0777-8
Počet strán:412
=