print

Ekológia trávnych porastov

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Ján Tomaškin, Judita Tomaškinová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2017
ISBN:978-80-557-0675-7
Počet strán:165
Publikácia na stiahnutie: Ekologia travnych porastov_final.pdf (12994 KB)
=