print

Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom a životnom prostredí

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Iveta Marková - Alena Očkajová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2018
ISBN:978-80-557-1391-5
Počet strán:124
Publikácia na stiahnutie: Monografia_Markova_2018.pdf (2948 KB)
=