print

Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Michaela Žoncová
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1521-6
Počet strán:118
Publikácia na stiahnutie: Transformacia vidieckej krajiny_finalna na napalenie.pdf (25887 KB)
=