print

Fuzzy množiny v informatike

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Alžbeta Michalíková
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2020
ISBN:978-80-557-1707-4
Kúpiť teraz za 11,40 €
=