print

Elektrotechnika v učiteľstve profesijných predmetov a praktickej prípravy

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Daniel Novák
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-557-0498-2
=