print

Environmentálna pedológia a manažment ochrany pôdy

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Radoslava Kanianska
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0460-9
=