print

Didaktika odborných predmetov 1

Informácie o publikácii
Autor/Kolektív:Milan Ďuriš a kol.
Vydavateľstvo:Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011
ISBN:978-80-557-0269-8
=