print

Verejná výzva APVV 2018

Informácie o udalosti
Dátum konca: 13. November 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila dňa 13.9. 2018 novú verejnú výzvu  na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2018.
Uzávierka výzvy je 13. novembra 2018 o 12.00 hod.


Bližšie informácie nájdete na stránke APVV
https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2018.html 


 

=