print

Verejná výzva APVV 2020

Informácie o udalosti
Dátum konca: 23. November 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila dňa 22.9. 2020 novú verejnú výzvu  na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky - VV 2020.
Uzávierka výzvy je 23. novembra 2020 o 12.00 hod.


Bližšie informácie nájdete na stránke APVV
https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2020.html


 

=