print

Katedroví koordinátori ŠVK

Katedra biológie a ekológie

Ing. Juraj Švajda, PhD. |
Meno:Ing. Juraj Švajda, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre študijný program Ekológia a ochrana ekosystémov 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Juraj.Svajda@umb.sk
Miestnosť:106 
Telefónne číslo:048 446 7106
Štvrtok: 10:00 - 12:00

Katedra techniky a technológií

Ing. Ján Pavlovkin, PhD. |
Meno:Ing. Ján Pavlovkin, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor ŠVK 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jan.Pavlovkin@umb.sk
Miestnosť:218 
Telefónne číslo:048 446 7218
Utorok: 10:00 - 11:30

Katedra geografie a geológie

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. |
Meno:Mgr. Lenka Balážovičová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:lenka.anstead@umb.sk
Miestnosť:308 
Telefónne číslo:048 446 7308
Streda: 09:00 - 11:00

Katedra informatiky

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD. |
Meno:RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Študijný poradca pre AI Bc. 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:miroslav.melichercik@umb.sk
Miestnosť: 132 
Telefónne číslo:048 446 7132, 7124
Utorok: 10:00 - 12:00, Piatok: 10:00 - 12:00

Katedra fyziky

Chovan Jaroslav, Mgr., PhD. |
Meno:Chovan Jaroslav, Mgr., PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Odborný asistent 
E-Mail:Jaroslav.Chovan@umb.sk
Miestnosť:221 
Telefónne číslo:048 446 7221
Streda: 11:00 - 13:00

Katedra matematiky

prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc. |
Meno:prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Zástupca vedúceho katedry 
Zaradenie:Profesor 
E-Mail:Vladimir.Janis@umb.sk
Miestnosť:228 
Telefónne číslo:048 446 7228

Katedra chémie

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. |
Meno:doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Zuzana.Melichova@umb.sk
Miestnosť:350 
Telefónne číslo:048 446 7350
Utorok: 14:00 - 16:00

Katedra životného prostredia

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD. |
Meno:doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Jan.Tomaskin@umb.sk
Miestnosť:102 
Telefónne číslo:048 446 5802

Referát vedy a výskumu:

Ing. Slavka Račáková, PhD. |
Meno:Ing. Slavka Račáková, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:slavka.racakova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7431

=