print

Dôležité termíny

Dôležité termíny

Odovzdanie práce: 23. február 2018

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku (rozhodnutie o akceptovaní): 15. marec 2018

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie: 19. marec 2018

Registrácia a potvrdenie účasti na konferencii: 19. marec 2018

Konferencia: 21. marec 2018

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe pripomienok hodnotiacej komisie: 4. apríl 2018

=