Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Kontakt

Kontakt

Organizačné záležitosti na FPV UKF v Nitre:

Ing. Mária Adamkovičová, PhD.
Katedra botaniky a genetiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nábrežie mládeže 91
949 74 Nitra

email: madamkovicova@ukf.sk

Organizačné záležitosti na FPV UMB v Banskej Bystrici:

Ing. Slavka Račáková, PhD.
Referát vedy a výskumu
Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
 974 01 Banská Bystrica

email: slavka.racakova@umb.sk

Technická podpora:

Mgr. Tomáš Tóth
Katedra informatiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra

email: tomas.toth@ukf.sk