print

Oznamy

Zborník príspevkov ŠVK 2018

Zborník recenzovaných príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie FPV UMB a FPV UKF 2018 si môžete stiahnuť kliknutím na ZBORNÍK ŠVK 2018


Ocenené práce

Zoznam prác ocenených v jednotlivých sekciách na druhom ročníku spoločnej Študentskej vedeckej konferencie FPV UKF a FPV UMB nájdete tu


Odovzdanie opravenej práce na základe pripomienok hodnotiacej komisie

Opravenú prácu na základe pripomienok hodnotiacej komisie môže autor vložiť do konferenčného systému do 4.4. 2018


 Program ŠVK 2018

 Program a časový harmonogram Študentskej vedeckej konferencie 2018 nájdete tu


Predĺženie termínu pre odovzdanie súťažných prác

Termín pre odovzdanie súťažných prác ŠVK 2018 bol predĺžený do 4. marca 2018 


 Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu 2018

Srdečne Vás pozývame na druhý ročník spoločného vedeckého podujatia Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Študentská vedecká konferencia 2018 sa uskutoční 21. marca 2018 na pôde oboch univerzít. Termín pre odovzdanie súťažných prác je 23. februára 2018.  

Všetky dôležité informácie a termíny nájdete v konferenčnom systéme ŠVK 2018


 

 

 

 

 

=