print

Študentská vedecká konferencia 2019

Si študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?
  • Si tvorivý a zaujíma Ťa vedecká práca?
  • Chceš ukázať, čo dokážeš a dokázať, že si lepší ako ostatní spolužiaci?
  • Chceš mať vedeckú prácu zverejnenú v recenzovanom zborníku?

TAK NEVÁHAJ! 

a zúčastni sa spoločného vedeckého podujatia
Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Termín: 9. apríla 2019

 Čo preto musíš urobiť?

  • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
  • predložiť vedeckú prácu do 19. marca 2019
  • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
  • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2019
  • v každej sekcii budú tri najlepšie práce ocenené diplomom a finančnou odmenou

Sponzori: