print

Oznamy

Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu 2019

Srdečne Vás pozývame na tretí ročník spoločného vedeckého podujatia Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Študentská vedecká konferencia 2019 sa uskutoční 9. apríla 2019 na pôde Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Termín pre odovzdanie súťažných prác je 19. marca 2019.  

Všetky dôležité informácie a termíny nájdete v konferenčnom systéme ŠVK 2019


 

 

 

 

 

=