Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vyhodnotenie ŠVK 2019

Dňa 9. apríla 2019 sa na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil v poradí tretí ročník spoločnej Študentskej vedeckej konferencie FPV UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystici. Do 19. marca 2019 sa na konferenciu registrovalo spolu 81 študentov bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia so 70 príspevkami. Odprezentovaných bolo 67 príspevkov vo 8 sekciách: Biológia (5 príspevkov), Ekológia a environmentalistika (7 príspevkov), Geografia a regionálny rozvoj (9 príspevkov), Geografia a geológia (8 príspevkov), Informatika (9 príspevkov), Chémia/Fyzika (5 príspevkov), Odborová didaktika I. (12 príspevkov) a Odborová didaktika II. (12 príspevkov). Autori troch najlepších prác v jednotlivých sekciách budú formou mimoriadneho štipendia finančne odmenení. Zoznam ocenených prác nájdete tu

Všetky prezentované práce budú publikované v zborníku recenzovaných vedeckých prác s názvom „Študentská vedecká konferencia 2019“. 

Fotogaléria