print

Oznamy

Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu 2020

Srdečne Vás pozývame na štvrtý ročník spoločného vedeckého podujatia Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré je súťažnou prehliadkou prác študentov bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Študentská vedecká konferencia 2020 sa uskutoční 7. apríla 2020 na pôde Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Termín pre odovzdanie súťažných prác je 12. marca 2020.  

Všetky dôležité informácie a pokyny nájdete v konferenčnom systéme ŠVK 2020. O otvorení konferenčného systému Vás budeme včas informovať Usmiaty


 

 

 

 

 

=