Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Extrapolácie & Vedecké kolokvium: Roman Kišš "Before and After"

 
V rámci podujatia Extrapolácie, a zároveň Vedeckého kolokvia FPV UMB, sa uskutoční prednáška Before and After. Prednášať bude Ing. Roman Kišš, Microsoft Most Valuable Professional (MVP), USA za roky 2003 - 2013, konštruktér prvého slovenského osobného počítača PMD 85.
 
Časť Before je historicky uzavretá, ale After je dynamická, takže bude obohatená (live demo) o najnovšie Microsoft Technologies, ako sú Azure Server-less Architecture a Azure Internet of Things Platform. 


22. november 2017 | 13:00 | miestnosť F313 (Tajovského 40)
 
Registrácia účastníkov: http://extrapolacie.sk/form_kiss.html