Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela

Vedecké kolokvium: Bernard Šiška "Krajina a klíma - interakcie, príčiny a dôsledky klimatickej zmeny"

prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre


20. február 2019 | 13:00 | miestnosť F234


Prof. RNDr. Bernard Šiška. PhD. je profesorom v oblasti všeobecnej ekológie, ekológie jedinca a populácií na FEŠaRR SPU v Nitre. Je uznávaným odborníkom v oblasti klimatickej zmeny. Participoval na mnohých národných a medzinárodných projektoch zameraných na riešenie otázok súvisiacich so zmenou klímy, za čo bol ocenený „for contributing of the Nobel Peace Prize for 2007 for IPCC". Je spoluorganizátorom vedeckých konferencií Bioklimatologické pracovné dni, podpredsedom Bioklimatologickej spoločnosti SAV. Je autorom 126 domácich a 35 zahraničných vedeckých prác s vysokou odozvou, čo potvrdzuje viac ako 300 SCI citácií za 3 roky.

  1. plagat_kolokvium_20_02_2019.pdfPlagát (1844 KB)

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela