print

Vedecké kolokvium: Daniel Novák "Aktuálne technicko-právne aspekty rozhlasového a televízneho vysielania v Českej republike"

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku: 23. Máj 2018 - 14:00

doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Katedra techniky a technológií, Fakulta prírodných vied UMB


23. máj 2018 | 14:00 | miestnosť F234


Abstrakt

Prednáška a následná diskusia s doc. JUDr. Ing. Danielom NOVÁKOM, CSc., členom Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Českej republiky, o fyzikálnom základe a technických možnostiach šírenia rozhlasového a televízneho vysielania, základných právnych predpisoch pre túto oblasť, medzinárodnej správe rádiového spektra a nových technológiách, ako aj perspektívach rozhlasového a televízneho vysielania.

  1. plagat_kolokvium_23_05_2018.pdfPlagát (2053 KB)
=