print

Vedecké kolokvium: Jozef Masarik "Ako vytvoriť obývateľnú planétu"

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku: 13. December 2017 - 13:00

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
(dekan FMFI UK v Bratislave)


13. december 2017 | 13:00 | miestnosť F313


 

  1. plagat.pdfPlagát (517 KB)
=