print

Vedecké kolokvium: Patrik Dubovský & František Neupauer "Idea slobody očami Jána Langoša, Vladimíra Jukla a Rudolfa Fibyho"

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku: 20. November 2019 - 13:00

Mgr. Patrik Dubovský, Mgr. František Neupauer, PhD. 
Ústav pamäti národa


20. november 2019 | 13:00 | miestnosť F234


Historici Patrik Dubovský a František Neupauer z Ústavu pamäti národa prestavia životné profily osobností (Ján Langoš, Vladimír Jukl, Rudolf Fiby), ktoré boli aktérmi zmien vedúcich k Novembru 1989. Čo ich spájalo, bolo štúdium prírodných vied. 

  1. plagat_kolokvium_2019-11-20.pdfPlagát (610 KB)
=