Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Vedecké kolokvium: Viktor Novák "Moderné metódy merania tlaku a ich aplikácia v priemysle, poľnohospodárstve, doprave a medicíne"

Ing. Viktor Novák
Katedra elektrotechniky a automatizácie, Technická fakulta ČZU v Prahe


15. máj 2019 | 13:00 | miestnosť F234


V nadväznosti na zoznámenie sa s modernými metódami merania rozloženia tlaku a vybranými senzormi pre tieto účely je hlavná pozornosť prednášky zameraná na opis princípu, konštrukcie, funkcií a praktického využitia meracieho systému rozloženia tlaku. Plantograf, ktorý je vyvíjaný na České zemědělské univerzitě v Prahe, nachádza široké uplatnenie nielen v poľnohospodárstve, ale môže byť využitý aj v priemysle, doprave či lekárstve.