print

Publikácie

Hemala V., Wiezik M. & Franc V., 2018: Rediscovery of the rare flat bug Mezira tremulae (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) in Slovakia. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 22/1: 69-78.

Gajdoš P., Černecká Ľ., Franc V. & Šestáková A., 2018: Pavúky Slovenska. Slovenské názvoslovie, prehľad čaľadí a súčasné poznatky. Veda, Bratislava, 170 pp. 

Franc V. & Fašanga M., 2017: Spiders (Araneae) of the abandoned pasture near the village of Malé Kršteňany (Western Slovakia). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Naturae, 2: 39-57. 

Hemala V., Franc V. & Fašanga M., 2017: Additional records of Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) for Slovakia. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 21/2: 51-58.

Franc V., Fašanga M., 2017: Beetles (Coleoptera) of the abandoned pasture near the village of Malé Kršteňany (Slovakia). Additional records of Tropidothorax leucopterus (Goeze, 1778) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) for Slovakia. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 21/1: 51-58.

Franc V., 2016: Remarkable record of the rare spider Poecilochroa variana (Araneae: Gnaphosidae) in mountain area, notes to its distribution in Slova­kia and Europe. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 20/2: 127-130.

Franc V. & Kvasnová S., 2016: Remarkable records of Scarabaeoidea (Coleoptera) near the town of Banská Bystrica (Slova­kia). Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 20/2: 131-138.

Franc V., 2016: O potrebe talentových skúšok nielen na umeleckých študijných odboroch. Envigogika (Charles University E-journal for Environmental Education, Praha) 11/1: 1-5.

Franc V., Malina R. & Škodová M., 2015: Základy biogeografie a ekológie. Belianum, Banská Bystrica, 174 pp.

Franc V., Majzlan O., Krištín A. & Wiezik M., 2015: On the distribution and ecology of the ant cricket (Myr­mecophilus acervorum) (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Slovakia. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Ban­ská Bystrica) 5, Suppl. 2, p. 40-50.

Franc V., 2015: Numerous record of a rare and little-known species Abdera triguttata (Gyllenhal, 1810) (Coleoptera: Melandryidae) in the Štiavnické vrchy Mts. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 19/2: 155-158.

Franc V., 2015: Latest findings of Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 (Araneae: Eutichuridae) in Slova­kia, notes to its ecology and occurrence. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 19/2: 159-162.

Franc V., 2015: Pozoruhodný nález v mestskom parku v Banskej Bystrici – príspevok do diskusie o genofon­dovom význame starých stromov v intraviláne. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 19/1: 81-93.

Franc V. & Hemala V., 2014: Remarkable record of Dapsa denticollis (Coleoptera: Endomychidae) in Northern Slovakia. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 18/2: 175-178.

Hemala V., Cunev J. & Franc V., 2014: On the occurrence of the stink bug Eysarcoris ventralis (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Slovakia, with notes on its distribution in neighbouring countries. Klapalekiana (Praha) 50: 51-59.

Franc V., 2014: Contribution to the knowledge on spiders (Araneae) of the Muránska planina Mts. Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 18/2: 153-161.

Franc V., 2014: O "stredovekej" zoológii v 21. storočí. Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 2/2014: 1-5.

Franc V., 2013: Spiders (Araneae) of the Hrochotská dolina valley (Poľana Mts, Slovakia). Naturae Tutela (SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) 17/2: 189-202. 

Franc V., 2013: Stane sa zoológ ohrozeným druhom na Slovensku? Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 3/2013: 31-38.

Franc V., 2013: Ekológia – styčná plocha slov a zámerov. Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti 1/2013: 26-29.

Franc V., 2012: Uplatňovanie „enviro“ ideí v praxi. Enviromagazín (SAŽP Banská Bystrica) 17/5: 31.

Franc V., 2012: Keď starý peň nie je len „rušivý neporiadok“. Enviromagazín (SAŽP Banská Bystrica) 17/6: 26-27.

Franc V., 2010: Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) orografického celku Ostrôžky. In: Kaczarová I. (ed.), Ján Šalamún Petian-Petényi, život – dielo – odkaz. Zborník príspevkov z konferencie, Lučenec, 7. – 8. október 2010. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Banskobystrický samosprávny kraj, p. 87-103. 

Franc V., 2010: Pavúky (Araneae) orografického celku Ostrôžky. In: Kaczarová I. (ed.), Ján Šalamún Petian-Petényi, život – dielo – odkaz. Zborník príspevkov z konferencie, Lučenec, 7. – 8. október 2010. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Banskobystrický samosprávny kraj, p. 68-82. 

Franc V., 2010: Príspevok k poznaniu chrobákov (Coleoptera) okolia Príbeliec a Čeboviec. In: Urban P. & Uhrin M. (eds.), Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont. Zborník referátov z odbornej konferencie (23. – 24. 11. 2007), p. 159-170. 

Franc V., 2010: Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) okolia Príbeliec. In: Urban P. & Uhrin M. (eds.), Príroda Príbeliec a širšieho okolia Mikroregiónu Východný Hont. Zborník referátov z odbornej konferencie (23. – 24. 11. 2007), p. 147-158. 

Franc V., 2010: Staré stromy v intraviláne – refúgium vzácnych a ohrozených chrobákov. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou ‘Dreviny vo verejnej zeleni’ Banská Bystrica, 22. – 23. 6. 2010, p. 48-53. 

Franc V., Kopecký T. & Korenko S., 2009: Selected arthropod groups of the Panský diel massif (Starohorské vrchy Mts, Slovakia. [text] Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica, p. 1-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ,Mtthias

Franc V., Kopecký T. & Korenko S., 2009: Selected arthropod groups of the Panský diel massif (Starohorské vrchy Mts, Slovakia. [cover] Department of Biology and Ecology, Faculty of Natural Sciences, Mtthias Belius University, Banská Bystrica, 90 pp.

Svatoň J., Gajdoš P., Černecká Ľ., Franc V., Korenko S., Kovalčík R. & Krumpálová Z., 2009: Pavúky – Araneae. In: Mašán P. & Mihál I. (eds.), Pavúkovce Cerovej vrchoviny. Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 21-123.

Franc V., & Zúbeková M., 2009: Tri hlavné zákony biológie a ich využitie v pedagogickom procese. Zborník referátov z konferencie ‘Biológia v škole dnes a zajtra’ ročník 4. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, p. 9-33. 

Franc V., 2009: O zdravých (?) lesoch, klimaxe, dutinovej faune a (zbytočnej) genocíde. Ochrana prírody Slovenska (Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica) 1/2009: 8-10. 

Franc V., 2009: Poznáme a budeme poznať slovenskú faunu? Ochrana prírody Slovenska (Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica) 3/2009: 9-10.  

Franc V., 2009: Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) PR Barania hlava nad Donovalmi a blízkeho okolia. Príroda Nízkych Tatier, Banská Bystrica, 2: 159 - 164. 

Franc V., 2008: On the distribution and ecology of a rare harvestman Holoscotolemon jaqueti in Central Europe. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica) 4/1: 51-54.

Franc V., 2008: Distribution and ecosozological problems of the species of the family Tetratomidae (Coleoptera) in Slovakia and Europe. Entomofauna carpathica (Bratislava) 20/3-4: 51-56. 

Franc V., 2008: Darkling beetles (Coleoptera, Tenebrionidae) of Slovakian fauna and their ecosozological value. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica) 4/1: 61-73. 

Franc V., 2008: Chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera) európskeho významu v severnej časti Zvolenskej kotliny. In: Turisová I., Martincová E. & Bačkor P. (eds.), Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny. Fakulta prírodných vied UMB, Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, p. 94-108.

Franc V., 2008: Zoologický systém – prekliatie, alebo nevyhnutná pomôcka? Zborník referátov z konferencie ‘Biológia v škole dnes a zajtra’ ročník 3. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, p. 29-38.

Franc V., 2008: O kalvárii s kalváriami. Enviromagazín (SAŽP, Banská Byst­rica) 13/6: 20-21.

Franc V. & Korenko S., 2008: Spiders (Araneae) from the Panský diel (Starohorské vrchy Mts, Slovakia). Arachnol. Mitt. (Nürnberg) 36: 9-20.

Franc V. & Krištín A., 2008: On distribution and ecosozological problems of Ditylus laevis (Coleoptera: Oedemeridae) in Europe. Entomofauna carpathica (Bratislava) 20/3-4: 33-35.

Franc V., 2008: Zoológia, kam kráčaš, alebo Ako učiť „ťažký“ a „neatraktívny“ predmet. Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni – zborník abstraktov. Smolenice, 1. – 3. december 2008, p. 19–20. 

Franc V., 2007: Systém a fylogenéza živočíchov - bezchordáty (skriptá, doplnená prepracovaná verzia IV). Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 184 pp.

Franc V., 2007: Prevailingly trophic relations between spiders (Araneae) and ants (Formicoidea). In Tajovský K., Schlaghamerský J. & Pižl V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe, České Budějovice, p. 41-45.

Franc V., 2007: Problémy a predpoklady skvalitnenia a zatraktívnenia vyučovania zoológie na ZŠ a SŠ. Zborník referátov z konferencie ‘Biológia v škole dnes a zajtra’ ročník 2. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, p. 15-20.

Franc V., 2007: Príspevok k poznaniu pavúkov (Araneae) Prírodnej rezervácie Horné Lazy pri Valaskej. Stredné Slovensko (Banská Bystrica) 11: 67-76.

Franc V., 2006: Contribution to the knowledge on spiders (Araneae) in the surroundings of Banská Bystrica (Slovakia). Entomofauna carpathica (Bratislava) 17: 48-54. 

Franc V., 2006: Remarkable species of beetles (Coleoptera) of the Hrochotská valley (Poľana Mts, Slovakia). Acta Univ. Carolinae (Praha) 49: 205-217.

Franc V. & Burkovský J., 2005: Dr. Jan Roubal – pedagóg, popredný entomológ a ochranca prírody. Bystrický permon (Bystriciensis – Združenie cestovného ruchu, Banská Bystrica) 3/1: 10.

Franc V., 2004: Beetles (Coleoptera) of the southern part of Strážovské vrchy Mts with special reference to bioindicatively significant species. Entomofauna carpathica (Bratislava) 16: 49-55. 

Franc V., 2004: Contribution to the knowledge on spiders (Araneae) of the Strážovské vrchy Mts., p. 67-76. In: Franc V. (ed.), Strážovské vrchy Mts – research and conservation of Nature. Proceedings of the conference, Belušské Slatiny (Slovakia), October 1 & 2, 2004, 164 pp.

Franc V., 2004: Beetles (Coleoptera) of the Strážovské vrchy Mts with special reference to bioindicati­vely significant species, p. 103-115. In: Franc V. (ed.), Strážovské vrchy Mts – research and conserva­tion of Nature. Proceedings of the conference, Belušské Slatiny (Slovakia), October 1 & 2, 2004, 164 pp.

Franc V., 2004: O klenotoch fauny, ktoré žijú v tme mravenísk. Ochrana prírody Slovenska 4: 17-18.

Franc V., 2003: O nostalgii a budúcnosti nášho prírodovedného vzdelania. Enviromagazín (SAŽP, Ban­ská Byst­rica), Príloha 8: 32-33.

Franc V., 2002: Beetles of the family Mycetophagidae (Coleoptera) in the Slovakian fauna. Ento­mo­fauna carpathica (Bratislava) 14: 26-29.

Franc V., 2002: Contribution to the knowledge of spiders (Araneae) of the Veľká Fatra Mts. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica), Suppl. 2/1: 155-163.

Franc V., 2002: Beetles (Coleoptera) of the Veľká Fatra Mts with special reference to bioindicatively significant species. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica), Suppl. 2/1: 165-177.

Franc V., 2002: Právne vedomie a ochrana životného prostredia. Enviromagazín (SAŽP, Banská Byst­rica) 7/6: 30.

Franc V., 2001: O potrebe a význame druhovej ochrany v nových spoločenských podmienkach. Chránené územia Slovenska (SAŽP, Banská Bystrica) 49: 39-41.

Franc V., 2001: Etiketománia – ďalší negatívny jav medzi žiakmi. Učiteľké noviny 18. 1. 2001, p. 10.

Franc V., 2001: Beetles of the family Erotylidae (Coleoptera) in the Slovakian fauna. Acta Zool. Univ. Comen. (Bratislava) 44: 63-69.

Franc V., 2001: Remarkable findings of false click beetles (Coleoptera: Eucnemidae) in Slovakia and their ecosozological value. Matthias Belius Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica) 1/1: 41-47.

Franc V., 2001: O „zabudnutých“ xerotermných biotopoch. Daphne – časopis pre aplikovanú eko­lógiu (Bratislava) 8/1: 29-30.

Franc V., 2001: Prečo má ekológia nízku spoločenskú autoritu? Daphne – časopis pre aplikovanú ekológiu (Bratislava) 8/2: 25-27.

Franc V., 2001: Poznávame hmyz - o záhadných spoluobyvateľoch mravenísk. Hmyz 3/2001, p. 58-61.

Holecová M. & Franc V., 2001: Červený (ekosozologický) zoznam chrobákov (Coleoptera) Slovenska, p. 111–128. In: Baláž D., Marhold K. & Urban P. (eds.), Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody, ŠOP SR Banská Bystrica, Suppl. 20, 159 pp.

Franc V., 2000: Spiders (Araneae) on the red lists of European countries. Ekológia (Bratislava), Suppl. 4: 23-28. 

Franc V., 2000: Slovenské zoologické názvoslovie – tvrdý oriešok, ale nie pre botanikov. Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti (Bratislava) 19: 15-22.

Franc V. & Mlejnek R., 2000: Zaujímavé nálezy chrobákov z čeľade Pselaphidae (Coleoptera) v podzem­ných biotopoch Slovenska. In: Mock A., Kováč Ľ. & Fulín M. (eds.), Fauna jaskýň. Východoslov. múzeum (Košice), p. 31-34.

Franc V. & Mlejnek R., 2000: O záhadném sekáči podzemních biotopů. Speleofórum (Česká speleologická společnost, Praha) 19: 49-51.

Franc V., 1999: Nová vyhláška o ochrane živočíchov a jej využitie vo výchovno-vzdelávacom pro­cese. Zborník referátov z konferencie s medzinárodnou účasťou ‘Biologické dni’, Fakulta prírod­ných vied UMB (Banská Bystrica), p. 69-72.

Franc V., 1999: Reaguje CITES na meniacu sa realitu doby? Enviromagazín (SAŽP, Banská Bystri­ca) 4/5: 12-13.

Franc V., 1999: Ešte raz k zoologickej nomenklatúre. (Keď "foršrift" víťazí nad rozumom.) Chránené územia Slovenska (SAŽP, Banská Bystrica) 39: 40-42.

Franc V., 1999: Jeskynní pavouci – opomíjená skupina živočichů. Speleofórum (Česká speleologická společnost, Praha) 18: 58-60. 

Franc V., 1998: Niektoré problémy bioindikačného využitia chrobákov (Coleoptera) v lesných eko­systé­moch. In: Kropil R. (ed.), Zborník referátov z vedeckej konferencie ‘Aktuálne problémy lesníckej zoológie a lesníckej entomológie’ (Zvolen), p. 173-182.

Franc V., 1998: Postavenie zoológie vo vyučovaní prírodovedných predmetov na základných a stred­ných školách. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie ‘Biologické dni’, Univerzita Konštantína Filozofa (Nitra), p. 103-104.

Franc V., 1997: Príspevok k skvalitneniu vyučovania zoológie na základných školách. In: Vincenc Š. (ed.), Zborník z pedagogickej konferencie «4. biologicko-geologické dni», Fakulta prírodných vied UMB (Banská Bystrica), p. 39-44.

Franc V., 1997: Zmeny priestorového rozšírenia živočíchov v dôsledku globálneho otepľovania – nová téma vo vyučovaní zoológie. In: Vincenc Š. (ed.), Zborník z pedagogickej konferencie «4. biologicko-geologické dni», Fakulta prírodných vied UMB (Banská Bystrica), p. 51-56.

Franc V., 1997: Keď už ani jednotka nie je zárukou... Smer Dnes 26. 6. 1997

Franc V., 1977: Dementia salina. Smer Dnes 8. 1. 1997

Franc V., 1997: Mycetophilous beetles (Coleoptera mycetophila) – indicators of well preserved ecosystems. Biologia Bratislava 52/2: 181-186.

Franc V., 1997: Remarkable findings of Anthribid beetles (Coleoptara) in Slovakia and their eco­sozo­logical value. Entomofauna Carpathica (Bratislava) 9: 10-13.

Franc V., 1997: Faunistical Notes (Heteroptera: Coreidae, Coleoptera: Erotylidae). Biologia Bratislava 52/5: 662.

Franc V., 1996: Keď les zabíja (história zániku jednej lesostepi). Daphne – časopis pre aplikovanú eko­lógiu (Bratislava) 1/96: 10-13.

Franc V., 1996: Biológia v závoze. Pedagogické rozhľady (Metodické centrum MŠ, Banská Bystrica, p. 16-18.  

Franc V. & Hanzelová A., 1996: New records of spiders (Araneae) from Slovakia. Biologia (Brati­slava) 51/5: 539-540.

Franc V. & Hanzelová A., 1996: New and remarkable findings od spiders (Araneida) in Slovakia and their ecosozological value. Acta Univ. Carolinae (Praha) 40: 365-382.

Franc V., 1995: O výskyte a bioindikačnom využití niektorých vzácnych druhov z čeľade Coly­diidae (Coleo­ptera) na Slovensku. Ochrana prírody (SAŽP, Banská Bystrica) 13: 87-94.

Franc V. & Hanzelová A., 1995: New and remarkable findings of spiders (Araneida) in pseudo­karst caves of the Pohanský hrad nature reservation. Proceed. of Internat. Working Meeting ‘Preser­ving of Pseudokarst Caves’ (SAŽP, Banská Bystrica), p. 99-103.

Franc V., 1994: On the occurrence and bioindicative value of several rare species of the families Tetratomidae and Melandryidae (Coleoptera) in Slovakia. Biologia Bratislava 49/5: 723-728.

Franc V., 1992: Myrmecophilous beetles of Slovakia with special reference to their endangerment and perspectives for protection. Acta Univ. Carolinae (Praha), Biologica 36/4: 299-324.  

Franc V., 1991: Komu niet rady. Ľudové noviny 9. 2. 1991

 

Miestnosť:
102
Telefón:
048 446 7102