Zamestnanci Fakulty prírodných vied

Vyhľadávanie užívateľov
Mgr. Lucia Milanová | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Lucia Milanová
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:Lucia.Milanova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7429
RNDr. Tatiana Mintálová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Tatiana Mintálová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:tatiana.mintalova@umb.sk
Miestnosť:310 
Telefónne číslo:048 446 7310
Streda: 10:35 - 11:35
Molnárová Daša, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Molnárová Daša, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Dasa.Molnarova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
RNDr. Gabriela Monoszová, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:RNDr. Gabriela Monoszová, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka, čiastočný úväzok 
Zaradenie:Odborná asistentka 
E-Mail:Gabriela.Monoszova@umb.sk
Miestnosť:231 
Telefónne číslo:048 446 7231
Utorok: 13:00 - 14:00
Mozola Martin, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mozola Martin, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Martin.Mozola@umb.sk
Telefónne číslo:048 446
doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu Učiteľstvo technickej výchovy a garant študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy 
Zaradenie:Docent 
E-Mail:Daniel.Novak@umb.sk
Miestnosť:218 
Telefónne číslo:048 446 7218
Utorok: 10:00 - 11:30
doc. Ing. Alena Očkajová, PhD. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.
Funkcia v zamestnaní:Vysokoškolská učiteľka 
Zaradenie:Docentka 
E-Mail:Alena.Ockajova@umb.sk
Miestnosť:217 
Telefónne číslo:048 446 7217
Streda: 10:00 - 11:30
Mgr. Jozef Pajonk | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Mgr. Jozef Pajonk
Funkcia v zamestnaní:Technik 
Zaradenie:Nepedagogický zamestnanec 
E-Mail:Jozef.Pajonk@umb.sk
Miestnosť:004 (005) 
Telefónne číslo:048 446 7455
Bc. Ľubica Paločková | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Bc. Ľubica Paločková
Funkcia v zamestnaní:Referentka 
Zaradenie:Nepedagogická zamestnankyňa 
E-Mail:lubica.palockova@umb.sk
Telefónne číslo:048 446 7430
Páločná Stanislava, Mgr. | Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Meno:Páločná Stanislava, Mgr.
Funkcia v zamestnaní:Doktorand 
Zaradenie: 
E-Mail:Stanislava.Palocna@umb.sk
Telefónne číslo:048 446